Dalsza specjalizacja i nowa usługa w Dziale Zarządzania Nieruchomościami Knight Frank

wtorek, 14 lutego 2017

Knight Frank, którego zespół w Polsce ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami i jest liderem w segmencie budynków biurowych, wkracza w kolejny etap rozwoju. W Dziale Zarządzania Nieruchomościami został wyodrębniony wyspecjalizowany Dział Compliance. Jego zadaniem jest kontrola działań formalno – prawnych realizowanych przez zarządców dla właścicieli. Dodatkowo Knight Frank wychodzi na rynek z usługą audytu compliance, którą adresuje do inwestorów zainteresowanych kupnem nieruchomości oraz do najemców, chcących zweryfikować realizację umów najmu całościowo lub wycinkowo.

W związku z tymi nowościami, w Dziale Zarządzania Nieruchomościami Knight Frank zostały wydzielone dwie jednostki organizacyjne, czyli  operacyjny Dział Zarządzania Nieruchomościami (Property Management) oraz Dział Compliance (Property Management Compliance).

Jednym z celów powołania Działu Compliance jest ograniczenie ryzyka potencjalnych nieprawidłowości związanych z zarządzaniem dużym portfelem nieruchomości. Knight Frank w Polsce zarządza niemal 100 nieruchomościami komercyjnymi (biura, obiekty handlowe, logistyczne i hotele), których łączna powierzchnia całkowita sięga około 2 mln m kw. Dział Compliance obejmuje swoim zakresem wszystkie segmenty nieruchomości zarządzanych przez Knight Frank w Polsce.

„Wkraczamy w kolejną fazę rozwoju naszej firmy, która obejmuje specjalizację i poszerzenie usług w ramach zarządzania nieruchomościami.  Dział Compliance będzie kontrolował wdrażanie przez naszych zarządców wszelkich wymogów formalno-prawnych oraz procedur związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Posiłkując się nowymi rozwiązaniami, chcemy wypracować optymalną strukturę i procedury, dopasowane do oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów, powierzających nam zarządzanie nieruchomościami. Jestem przekonana, że nasza decyzja o utworzeniu wyspecjalizowanej jednostki kontrolingu zostanie doceniona przez klientów jako wartość dodana, tym bardziej, że w związku z zachodzącymi zmianami w naszym otoczeniu jest coraz więcej kwestii, poza operacyjnym zarządzaniem, które trzeba wnikliwie monitorować i implementować. Mam tu na myśli nie tylko lokalne, ale i unijne przepisy, jak i całą specjalistyczną wiedzę związaną z tzw. zielonymi certyfikatami.” - mówi Monika Dębska – Pastakia, Prezes i Partner Knight Frank w Polsce.

„Jednocześnie wychodzimy na rynek z nową usługą, audytu compliance w zakresie zarządzania nieruchomościami. Adresujemy ją do polskich i międzynarodowych inwestorów, zainteresowanych nabyciem nieruchomości, którzy przed finalną decyzją będą chcieli sprawdzić sposób zarządzania obiektem jako elementu badania due diligence. Drugą grupą klientów zewnętrznych dla naszego działu compliance są najemcy spoza portfela przez nas zarządzanego, którzy zechcą niezależnie zweryfikować realizację umów najmu pod kątem swoich wewnętrznych wymogów i procedur np. w zakresie rozliczania kosztów eksploatacyjnych.” – dodaje. 

Stanowisko Dyrektora Działu Compliance (Head of Property Management Compliance) zostało powierzone Magdalenie Oksańskiej, która ma wieloletnie  doświadczenie w branży nieruchomości.  Z Knight Frank jest związana od ponad 10 lat. W tym czasie, pracując jako zarządca nieruchomości i opiekun kluczowych klientów (m.in.: DEKA Immobilien, MOSAIC Property, AIB/Peakside Polonia Management czy AZORA), a ostatnio kierując blisko 60-cio osobowym Działem Zarządzania Nieruchomościami poznała wszystkie aspekty związane z wymogami formalno-prawnymi, wpływającymi na proces zarządzania nieruchomościami. 

„Właściciele powierzający nam zarządzanie nieruchomościami zyskają pewność, że  nad przestrzeganiem wymogów formalno-prawnych i procedur czuwa dodatkowo nasz nowy Dział Compliance czyli m.in. kontrolingu. Do dyspozycji klienta stawiamy partnera, który profesjonalnie i kompleksowo wesprze go w podejmowaniu decyzji. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestorów zagranicznych, którzy nie posiadają w Polsce własnego rozbudowanego działu obsługi nieruchomości, jak i inwestorów stawiających pierwsze kroki na polskim rynku lub też inwestora pasywnego.” – mówi Magdalena Oksańska.

„W przypadku podmiotów nabywających nieruchomości komercyjne zaszła istotna zmiana. Obecnie inwestor jest  skłonny do nabycia spółki celowej, a nie samej nieruchomości.  Warto więc się zabezpieczyć dodatkowo, powierzając zaufanym podmiotom weryfikację procesu zarządzania nieruchomością, aby uniknąć niespodziewanych konsekwencji zakupu w przyszłości.” – dodaje.

Stanowisko Dyrektora operacyjnego Działu Zarządzania Nieruchomościami objęła Aneta Rogowicz-Gała (Head of Property Management), która do tej pory zajmowała stanowisko Dyrektora Działu Rozwoju Biznesu (Head of Business Development) w Knight Frank w zakresie zarządzania nieruchomościami. Aneta ma ponad 14 lat doświadczenia w branży nieruchomości komercyjnych. Zanim dołączyła do Knight Frank w 2016 roku, przez 12 lat pracowała dla Cushman & Wakefield, gdzie była Partnerem i Dyrektorem Działu Zarządzania Nieruchomościami.

„W obecnych czasach zarządzanie nieruchomościami wymaga wszechstronnego spojrzenia, które zdecydowanie wykracza poza bieżące sprawy administracyjne. Przy coraz większej podaży nowoczesnych budynków komercyjnych rośnie potrzeba dywersyfikacji usług i strategii zarządzania szytych na miarę. Marketing nieruchomości jest teraz absolutnym must have planu działań każdego zarządcy, który nie tylko musi zadbać o aspekty operacyjne, ale utrzymywać nieruchomość w stanie gotowości do sprzedania, dbając o wartość budynku. Krótko mówiąc, w praktyce jest coraz cieńsza granica między zarządcą nieruchomości a asset managerem. W związku z tym dobrze jest mieć dodatkowe poczucie bezpieczeństwa w postaci Działu Compliance.” – mówi Aneta Rogowicz – Gała.

Knight Frank, poza zarządzaniem nieruchomościami, kontynuuje oferowanie usług zarządzania wartością nieruchomości i portfelami (asset management).  Działem Office & Logistics Asset Management kieruje Maja Meissner. Natomiast działem Retail Asset Management zarządza  Małgorzata Szychułda. Firma doradza także właścicielom w zakresie certyfikacji budynków proekologicznymi certyfikatami (m.in. BREEAM- In Use) oraz nadzoruje procesy aranżacji i rearanżacji  (project management).