Zarządzanie nieruchomościami 

Naszym zadaniem jest opracowanie strategii, która pozwala maksymalizować wartość nieruchomości oraz zwrot z inwestycji.

Przygotowujemy i wdrażamy strategie zarządzania nieruchomościami i aktywami.

W zakresie zarządzania operacyjnego:

 • opracowanie procedur, systemu raportowania i sprawozdawczości finansowej,
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania obiektu,
 • koordynacja i monitoring usług świadczonych przez podwykonawców,
 • opracowanie budżetu oraz struktury i wysokości kosztów operacyjnych,
 • przygotowywanie faktur dla najemców dotyczących najmu oraz kosztów obsługi,
 • zbieranie opłat od najemców,
 • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych,
 • bieżącą obsługę najemców.

Dodatkowo oferujemy, m.in:

 • przygotowanie planów zarządzania, regulaminów budynków i innych opracowań dotyczących funkcjonowania nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych,
 • wykonanie raportów typu „Green Benchmarking” dotyczących optymalizacji i zużycia mediów,
 • przeprowadzenie certyfikacji BREEAM-In-Use.

Świadczymy usługi Project Management w zakresie fit-outów, remontów, modernizacji i rozbudowy.

Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

Obecnie zarządzamy około 100 obiektami o łącznej powierzchni około 2 000 000 m2.

Jesteśmy liderem w Polsce w segmencie powierzchni biurowych i o mieszanym przeznaczeniu.