Handel zdominował rynek inwestycyjny

piątek, 21 lipca 2017

Rynek nieruchomości inwestycyjnych w Polsce w I połowie 2017 roku utrzymywał szybkie tempo rozwoju, a wolumen transakcji przekroczył 1,5 mld EUR. Prawie 60% wszystkich transakcji w I półroczu stanowiły przejęcia w segmencie handlowym. Eksperci Knight Frank zwracają uwagę na najważniejsze wydarzenia.

Marcin Purgal, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Knight Frank:
 „Inwestorzy nie zwalniają tempa na rynku kapitałowym. W II kwartale 2017 roku w sektorze nieruchomości komercyjnych ulokowano ponad 1 mld EUR. W konsekwencji w całym pierwszym półroczu wolumen inwestycyjnych przekroczył 1,5 mld EUR i był nieznacznie niższy od zanotowanego w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. Rynek zdominowały duże transakcje portfelowe, głównie w segmencie handlowym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę plany inwestorów i transakcje w toku, druga połowa 2017 może być równie owocna, a wolumen przejęć przekroczyć historyczny wynik osiągnięty w poprzednim roku.”

Aleksandra Burkot, Konsultant w Dziale Badania Rynku Knight Frank:
„Boom inwestycyjny w dalszym ciągu widoczny jest także w sektorze hotelowym, gdzie aktywność deweloperów pozostaje wysoka. Inwestorzy nie zwalniają tempa, a sektor odnotowuje najwyższe dotychczas wartości na rynku kapitałowym. W całym I półroczu 2017 roku wolumen przejęć obiektów hotelowych wyniósł ponad 342 mln EUR, stanowiąc 23% wszystkich transakcji. Jednocześnie, największą akwizycją II kwartału 2017 było przejęcie przez tajski fundusz U City portfela 5 hoteli, należących do Warimpexu, których łączną wartość oszacowano na 120 mln EUR.

 Szacuje się, że aż 59% wolumenu wszystkich podpisanych transakcji w I półroczu 2017, stanowiły przejęcia w segmencie handlowym, opiewając łącznie na kwotę ponad 900 mln EUR. Apetyt inwestorów na nieruchomości handlowe nie słabnie, co widać w dużych transakcjach portfelowych, które zdominowały II kw. 2017. Nowego właściciela, fundusz Pradera, zyskały cztery obiekty Ikea w Polsce. Transakcja była częścią sprzedaży 25 projektów w 8 europejskich krajach. Ponadto, przeprowadzono transakcję sprzedaży centrów wyprzedażowych Fashion House w Piasecznie, Gdańsku i Sosnowcu, a nowym właścicielem jest RREEF Spezial Investment GmbH. W II kw. 2017 roku podpisano również umowy kupna/sprzedaży kilku mniejszych obiektów handlowych, w tym przejęcie przez Echo Polska Properties czterech nieruchomości z portfela Blackstone.

Relatywnie niewielka liczba transakcji w II kwartale 2017 roku została podpisana w segmencie biurowym. Łączny wolumen przejęć w całym I półroczu opiewał na kwotę blisko 274 mln EUR, stanowiąc jednocześnie 18% inwestycji komercyjnych w Polsce. Największe transakcje odnotowane w II kw. 2017 to przejęcie przez Union Investment poznańskiego biurowca Maraton za 62 mln EUR, zakup katowickiego A4 Business Park III przez Echo Polska Properties za 27,5 mln EUR oraz akwizycja Pilot Tower w Krakowie przez First Property Group za 23 mln EUR. Nowego nabywcę, Octava FIZAN, znalazły również nieruchomości z portfolio BPH TFI. Transakcja portfelowa obejmowała 3 obiekty handlowe i 8 biurowych w Warszawie i Krakowie.”

Marcin Purgal, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Knight Frank:
„Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości typu „prime” utrzymują się na stabilnym poziomie. Nieruchomości biurowe zlokalizowane w centrum Warszawy są obecnie wyceniane przy stopach kapitalizacji na poziomie 5,25%, natomiast poza centrum miasta kształtują się pomiędzy 7,00% a 7,50%. Z kolei w miastach regionalnych stopy kapitalizacji szacuje się na poziomie 6,25%-7,00% za najlepsze nieruchomości biurowe. W sektorze handlowym szacowany poziom to 5,25%-5,50%, a w przypadku obiektów magazynowych - blisko 6,75%.”