Kraków trzyma tempo

piątek, 4 sierpnia 2017

Agata Holak, Senior Consultant, Dział Badań Rynku Knight Frank:

„Kraków, z całkowitymi zasobami powierzchni biurowej sięgającymi 992.000 m kw. jest drugim po Warszawie największym rynkiem biurowym w Polsce. Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju tego rynku, o czym świadczy rekordowa aktywność deweloperów i wysoka aktywność najemców. W I połowie 2017 roku ukończono realizację 81.000 m kw. nowych biur, a kolejne 275.000 m kw. jest w budowie, z czego 133.000 m kw. może zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Rekordowy przyrost zasobów jest odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku w stolicy Małopolski podpisano umowy najmu obejmujące 98.000 m kw. powierzchni biurowej, co stanowiło ponad 70% średniego rocznego wolumenu popytu notowanego w latach 2012-2016 i jednocześnie było wynikiem o zaledwie 11% niższym w porównaniu do rekordowego wyniku z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wysoka nowa podaż powierzchni w nie w pełni wynajętych budynkach sprawiła, że na koniec czerwca 2017 odnotowany został wzrost pustostanów do poziomu 9,2%, co oznacza wzrost o 2 pp. w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Po wielu latach niedoboru powierzchni dostępnej do wynajęcia od zaraz, sytuacja na lokalnym rynku staje się bardziej sprzyjająca najemcom.

Odbiciem dobrej koniunktury na krakowskim rynku jest także wskaźnik absorpcji netto, która w I połowie 2017 roku wyniosła 55.500 m kw..

Czynsze wywoławcze w Krakowie utrzymują się na stabilnym poziomie porównywalnym do pozostałych miast regionalnych. Na koniec czerwca 2017 roku czynsze wywoławcze w budynkach klasy A kształtowały się na poziomie 13,5-14,5 EUR/m2/miesiąc, zaś w budynkach klasy B 10-12/EUR/m2/miesiąc.”