Zagraniczni inwestorzy inwestują nie tylko w supermiastach

czwartek, 13 lipca 2017

Do 2018 roku transakcje transgraniczne będą stanowić ponad 30% wszystkich transakcji nieruchomościowych na świecie.

Londyn, Wielka Brytania – Proces globalizacji nieruchomości przyspieszy w 2018 roku. Według globalnych danych Knight Frank, transakcje transgraniczne będą stanowić około 30% wszystkich transakcji na świecie.

Wydany przez Knight Frank raport „Active Capital” bada kapitał przepływający przez supermiasta  na świecie oraz stopień w jakim rynki rozwijają się dzięki kapitałowi zagranicznemu.

W 2016 roku Nowy Jork przyciągnął najwięcej kapitału zagranicznego – aż 16,3 miliardów USD. Jednocześnie jego dynamikę napędzali lokalni kupcy, którzy stanowili 60% wszystkich inwestujących. Na drugim miejscu pod względem udziału kapitału zagranicznego w inwestycjach uplasował się Londyn. 15,9 miliardów USD kapitału zagranicznego stanowiło 80% całkowitych inwestycji. Dzięki temu stolica Wielkiej Brytanii stała się supermiastem najbardziej przyciągającym zagraniczny kapitał.

Pozostałe europejskie stolice także przyciągały kapitał zagraniczny. Wśród nich prym wiódł Paryż (9,7 miliardów USD) oraz Berlin (6,8 miliardów USD). W stolicy Niemiec kapitał zagraniczny stanowił 69% wszystkich inwestycji. Z kolei w Paryżu przeważyła aktywność lokalnych kupców, których udział we wszystkich transakcjach wyniósł 61%.

Globalne inwestycje nieruchomościowe były dotychczas zdominowane przez supermiasta z listy Knight Frank. Sytuacja ta powoli się zmienia – zagraniczny kapitał coraz częściej wędruje do dynamicznie rozwijających się ośrodków jak Bangkok, Bengaluru czy Sydney.

Supermiasto

Całkowity wolumen transakcji zagranicznych w 2016 roku (USD)

Udział inwestycji zagranicznych (%)

Nowy Jork

16,3 miliardów

40

Centralny Londyn

15,9 miliardów

80

Paryż

9,7 miliardów

39

Berlin

6,8 miliardów

69

Szanghaj

6 miliardów GBP

18

Dublin

5,9 miliardów

83

Sydney

5,7 miliardów

55

Los Angeles

5 miliardów

21

Hong Kong

4,9 miliardów

72

San Francisco

4,8 miliardów

34

Knight Frank przeanalizował źródła pochodzenia kapitału transgranicznego z uwzględnieniem różnych podejść inwestorów w zależności od regionu geograficznego świata.

Dane Knight Frank wskazują na wyraźny wzrost aktywności inwestorów azjatyckich, który wyniósł 67 miliardów USD inwestycji transgranicznych w roku 2016. W porównaniu do roku 2007, uważanego za szczyt poprzedniego cyklu gospodarczego, mieli oni jedynie 19 miliardów USD udziału.

Sytuacja europejskich inwestorów jest zupełnie odwrotna. Nie udało im się odbudować poziomu inwestycji zagranicznych sprzed światowego kryzysu gospodarczego. W 2007 roku europejscy inwestorzy zainwestowali 118 miliardów USD zagranicą. W roku 2009 było to już tylko 22 miliardów USD. Sytuacja zaczęła się poprawiać w 2015 roku, kiedy inwestycje zagraniczne wyniosły 78 miliardów USD oraz 64 miliardów USD w roku ubiegłym.

Podobnie wygląda sytuacja inwestorów w Wielkiej Brytanii, którzy inwestują coraz mniej kapitału zagranicą. W 2016 roku ich inwestycje zagraniczne wyniosły 16 miliardów USD. Dla porównania w roku 2007 wyniosły rekordowe 61 miliardów USD.

Andrew Sim, Dyrektor Globalny Działu Rynków Kapitałowych Knight Frank: „Gospodarka niskich zwrotów mocno podkreśla rolę nieruchomości w światowym kapitale oraz różnorodność rodzajów kupców. Jednocześnie wkraczamy w nowy cykl gospodarczy, który właśnie się rozpoczyna. Przepływy kapitału mogą zmieniać swój kierunek i trafiać do innych sektorów gospodarki. Przewidujemy, że inwestorzy z rynków rozwijających się, stanowiący siłę napędową światowej gospodarki, skupią się rynkach lokalnych wraz ze zmianami na rynku walut działającymi na ich niekorzyść. To z kolei ma szansę przełożyć się na znakomite okazje do inwestowania dla kupców lokalnych na rynkach rozwiniętych.”

Anthony Duggan, Dyrektor Globalny Działu Badań Rynków Kapitałowych Knight Frank: „Proces globalizacji nieruchomości nabierze tempa w 2018 roku. Przewidujemy, że transakcje transgraniczne będą stanowić ponad 30% transakcji na świecie. Światowi inwestorzy nadal postrzegają nieruchomości jako znakomitą lokatę kapitału. Wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku istotne jest odkrywanie rynków, które będą rozwijać się najdynamiczniej.”

Marcin Purgal, Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych w Knight Frank Polska:
„Udział inwestycji zagranicznych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce stanowi ok. 90-95% całkowitego wolumenu. Wysoka aktywność kapitału transgranicznego związana jest z silnymi fundamentami gospodarczymi naszego kraju oraz dostępnością wysokiej jakości produktów inwestycyjnych. Przewidujemy, iż aktywność już obecnych inwestorów światowych będzie się utrzymywać.  W rezultacie będziemy świadkami kolejnych transakcji, a polski rynek nieruchomości będzie się dalej dynamicznie rozwijał. Potwierdza to również fakt pojawienia się nowych graczy z Azji, USA, czy też z Austrii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, którzy dotychczas lokowali środki w innych krajach.” 

Raport "Active Capital" dostępny jest do pobrania pod poniższym linkiem:

bit.ly/2tHeMSd