Polska Rynek Inwestycyjny - 2016

Raport przedstawia sytuację i trendy na rynku inwestycyjnym w Polsce.