Rynek Komercyjny w Polsce - III kw. 2016

Raport opisuje stan rynku komercyjnego nieruchomości w Polsce w III kwartale 2016 roku. .

By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z: