Rynek komercyjny w Polsce w I kw. 2016 - I kw. 2016

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.