Warszawa - Rynek biurowy - I poł. 2017 roku

Raport przedstawia rynek biurowy w Warszawie.