Warszawa - Rynek biurowy - I poł. 2018 roku

Raport przedstawia rynek biurowy w Warszawie.