Connecting people & property, perfectly.

View any properties that contain the word(s) "{0}"


 

Zarządzanie nieruchomościami

Opracowujemy strategię, która pozwala maksymalizować wartość nieruchomości oraz zwrot z inwestycji.

 

Przygotowujemy i wdrażamy strategie zarządzania nieruchomościami i aktywami.

W zakresie zarządzania operacyjnego oferujemy:

 • opracowanie procedur, systemu raportowania i sprawozdawczości finansowej,
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania obiektu,
 • koordynacja i monitoring usług świadczonych przez podwykonawców,
 • opracowanie budżetu oraz struktury i wysokości kosztów operacyjnych,
 • przygotowywanie faktur dla najemców dotyczących najmu oraz kosztów obsługi,
 • zbieranie opłat od najemców,
 • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych,
 • bieżącą obsługę najemców.

Dodatkowo oferujemy, m.in:

 • przygotowanie planów zarządzania, regulaminów budynków i innych opracowań dotyczących funkcjonowania nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych,
 • wykonanie raportów typu „Green Benchmarking” dotyczących optymalizacji i zużycia mediów,
 • przeprowadzenie certyfikacji BREEAM-In-Use.

Świadczymy usługi Project Management w zakresie fit-outów, remontów, modernizacji i rozbudowy.

Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

PROPERTY MANAGEMENT COMPLIANCE

Zespół Property Management Compliance czuwa nad zgodnością podejmowanych przez zarządców działań z przepisami prawa, standardami rynkowymi, wewnętrznymi procedurami i oczekiwaniami klientów, którzy powierzyli naszej firmie nieruchomości w zarządzanie.

Dział Property Management Compliance zajmuje się również monitorowaniem relacji z interesariuszami i szeroko rozumianym otoczeniem nieruchomości. W obszarze naszego zainteresowania znajdują się  najemcy nieruchomości, kontrahenci, urzędy państwowe, nasi klienci oraz pozostali uczestnicy rynku nieruchomości. Sprawdzamy potencjalne konflikty interesów uczestników rynku nieruchomości i podejmujemy stosowne działania aby im zapobiec.

Naszym celem jest zapewnienie transparentności, przewidywalności i efektywności procesu zarządzania nieruchomościami, w tym:

 • ochrona zarządców oraz naszych klientów przed negatywnymi skutkami ewentualnego złamania przyjętych norm.
 • monitorowanie poziomu zadowolenia w relacjach klient-zarządca i najemca-zarządca.
 • kontrola stosowania obowiązujących w Dziale PM standardów i procedur przy kontraktowaniu usług.
 • cykliczny audyt i aktualizacja obowiązujących standardów i procedur w zarządzaniu nieruchomościami.
 • bieżąca kontrola stosowania procedur w celu zapobieżenia przypadkom korupcji i nadużyć.
 • kontrola standardu utrzymywania nieruchomości.
 • zarządzanie procesem certyfikacji.
 • kontrola zgodności procedur z wymogami formalno-prawnymi.
 • nadzór nad realizacją zawartych w umowach PM wymagań klientów. Kontrola realizacji standardów w zakresie archiwizacji dokumentów klienta pozostających w gestii działu PM.
 • zarządzanie konfliktem interesów.
 • monitorowanie podejmowanych w imieniu klienta czynności w świetle etyki i zasad społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR).

Dział Property Management Compliance podlega bezpośrednio Partnerom Knight Frank, co zapewnia mu niezależność działania.