Connecting people & property, perfectly.

View any properties that contain the word(s) "{0}"


Doradztwo Strategiczne EMEA

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie tworzenia optymalnego środowiska pracy z uwzględnieniem trendów rynkowych oraz potrzeb pracodawcy i pracowników. Przeprowadzamy analizy finansowe oraz opracowujemy strategie optymalnego zarządzania nieruchomością lub całym portfelem.  

  

 

  • Strategia środowiska pracy

Opracowujemy i wspieramy wdrożenia strategii środowiska pracy, których celem jest stworzenie optymalnych warunków do pracy. Doradzamy w zakresie m.in. konsolidacji biur, podejmowania decyzji o zmianie lokalizacji czy zmiany modelu biznesowego.  Analizujemy środowisko pracy, a następnie wspieramy organizację w procesie zmian. W ramach procesu zarządzania zmianą oferujemy tworzenie strategii wdrożenia zmiany i jej komunikacji oraz prowadzenie całego procesu wdrożenia.  

  • Analiza Finansowa

Dostarczamy kompleksowe usługi analizy i modelowania finansowego właścicielom i najemcom, którzy chcą zrozumieć wpływ obranej strategii zarządzania nieruchomościami na ich wyniki finansowe. Oferujmy wyceny typu „buy vs lease” oraz przeprowadzenie analizy wpływu różnych standardów rachunkowościowych  (IFRS 16, US GAAP) na wyniki finansowe klienta.

  • Strategia portfolio i lokalizacji

Tworzymy indywidualne scenariusze i analizy poszczególnych lokalizacji/budynków. Mają one na celu porównanie obecnej sytuacji klienta z innymi możliwościami rynkowymi, aby zoptymalizować portfel nieruchomościowy i ograniczyć ryzyko rynkowe przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Uwzględniamy w nich czynniki lokalizacyjne (ekonomiczne i nieekonomiczne). Oferujemy  wycenę typu „stay vs go” oraz analizę typu „postcode”.

  • Space as a service (SAAS)

To rozwiązanie dla właścicieli, którzy zarządzając przestrzenią biurową chcą przyjąć podejście bardziej skoncentrowane na kliencie. Nasz zespół pomaga zdiagnozować potrzeby i oczekiwania najemców oraz innych użytkowników budynku, a następnie pomaga je zoptymalizować i proponuje rozwiązania ich wdrożenia.

  • Activity & customer experience platform (ACE)

Platforma ACE jest odpowiedzią na potrzebę właścicieli powierzchni biurowych zapewnienia szerszego i bardziej elastycznego zakresu usług i poprawie tzw.  customer experience, czyli doświadczenia użytkowników powierzchni.  Gromadząc i analizując dane z wielu źródeł m.in. sensorów, beaconów, wi-fi, kart wejściowych, itp. platforma ACE dostarcza informacji, które pomagają efektywnie zarządzać przestrzenią, dostosowując ją do faktycznych potrzeb klienta.