Connecting people & property, perfectly.

View any properties that contain the word(s) "{0}"


 

Rynki Kapitałowe - doradztwo deweloperskie i finansowe

Jako jeden z liderów w Polsce, jesteśmy obecni w tym segmencie od 1992 roku.  Szybko rozwijający się i zmieniający się rynek wymaga od nas stałego doskonalenia i dostosowywania się do nowych warunków. Oferujemy:

  • analizy przepływów finansowych oraz przygotowanie studiów opłacalności,
  • przegląd portfela nieruchomości,
  • pozyskiwanie finansowania i kapitału na cele inwestycyjne w różnych segmentach rynku nieruchomości.

Współpracujemy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy środki finansowe dla inwestycji o łącznej wartości powyżej 250 milionów euro.

Opracowujemy struktury transakcji zakupów i sprzedaży pojedynczych nieruchomości, jak również portfeli nieruchomości we wszystkich segmentach rynku. Doradzamy m.in w zakresie możliwych do osiągnięcia zwrotów czy też sposobów wyjścia z inwestycji.

Analizy due diligence

Knight Frank oferuje kompleksową usługę „due diligence” dla celów transakcji inwestycyjnych w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych, na którą składają się:

  • przegląd wybranego sektora rynku nieruchomości,
  • analiza warunków komercyjnych umów najmu,
  • weryfikacja założeń modelu finansowego nieruchomości,
  • audyt kosztów operacyjnych i opłat eksploatacyjnych,
  • przegląd planu wydatków kapitałowych,
  • weryfikacja założeń do budżetu planowanych inwestycji,
  • analiza przepływów pieniężnych.

W procesie tym koordynujemy pracę innych zespołów – prawników, doradców podatkowych, środowiskowych i technicznych – tworząc zintegrowaną usługę pakietową.

Zakup i sprzedaż działek inwestycyjnych

Poszukujemy i pozyskujemy działki inwestycyjne, pracując zarówno dla podmiotów indywidualnych, jak również międzynarodowych funduszy i deweloperów. Przygotowywane przez nas analizy i rekomendacje pozwalają na ocenę potencjału nieruchomości.