Polityka Prywatności Grupy Knight Frank

Zaktualizowana 24 maja 2018

Dane objęte niniejszą Polityką

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez niektóre spółki z Grupy Knight Frank. Informacje odnośnie do struktury Grupy Knight Frank można znaleźć tutaj. Proszę pamiętać, że niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do tych spółek z Grupy Knight Frank, które mają siedzibę w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach zapewniających taki sam poziom ochrony (lista krajów). W celu uzyskania informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty z Grupy Knight Frank albo nasze podmioty powiązane, partnerów biznesowych lub dostawców (niezależnie od tego, czy prowadzą działalność pod firmą „Knight Frank”) prosimy o kontakt bezpośrednio z danym biurem (Biura Knight Frank).

Terminy „Knight Frank” lub „my” użyte w niniejszej Polityce oznaczają te spółki z Grupy Knight Frank w imieniu i dla których niniejsza Polityka została sporządzona.

Korzystając ze stron internetowych oraz aplikacji mobilnych Knight Frank albo w inny sposób podając swoje dane osobowe Knight Frank zgadzacie się Państwo na gromadzenie, wykorzystanie i przekazywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności oraz kontakt z nami, jeżeli mają Państwo jakieś pytania.

Dane osobowe to informacje albo kombinacje oddzielnych informacji, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania Państwa.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki albo sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Knight Frank – Departamentem Ryzyka i Zgodności pod adresem knightfrank_dpo@knightfrank.com.

Dane gromadzone przez Knight Frank

Możemy pozyskiwać Państwa dane z różnych źródeł. Możemy je uzyskać bezpośrednio od Państwa, możemy je gromadzić podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach, wyświetlania przez Państwa naszych materiałów online, albo korzystania przez Państwa z naszych aplikacji mobilnych i innych usług; a ponadto możemy je uzyskiwać z innych źródeł.

Informacje, które uzyskujemy bezpośrednio od Państwa

Uzyskujemy dane bezpośrednio od Państwa, jeżeli decydują się Państwo na udział w naszych ofertach i programach, tworzą konto na naszych stronach lub w aplikacjach mobilnych, jeżeli dzwonią Państwo do nas albo przesyłają nam email, albo w inny sposób podają nam swoje dane bezpośrednio. Poniżej przedstawiliśmy przykłady danych pozyskiwanych bezpośrednio od Państwa:

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • adres do korespondencji
 • nazwa użytkownika i hasło
 • numer telefonu lub faksu
 • data urodzenia
 • dane demograficzne
 • dane dotyczące płatności (takie jak dane karty kredytowej) oraz dane dotyczące rachunku bankowego
 • preferencje dotyczące kontaktu w przyszłości
 • numer telefonu oraz nagranie rozmowy, jeżeli zadzwonicie Państwo na naszą infolinię dla klientów

Dane, które gromadzimy, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony, wyświetlają nasze reklamy i promocje online albo korzystają z naszych aplikacji mobilnych i innych usług

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony, oglądają nasze reklamy i promocje online lub korzystają z naszych aplikacji mobilnych lub innych usług. Poniżej przedstawiamy przykłady danych, które gromadzimy z wykorzystaniem tych technologii:

 • dane dotyczące rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Państwa urządzenie
 • adres IP
 • strony, które Państwo przeglądają
 • linki, na które Państwo klikają
 • wiadomości email od Knight Frank, które Państwo otwierają 

Informacje gromadzone przez Aplikacje Mobilne

Jeżeli Państwo pobiorą nasze aplikacje na swoje urządzenie mobilne, możemy również gromadzić dane, które tam Państwo podają. Ponadto dzięki aplikacjom gromadzimy dane automatycznie.

Poniżej przedstawiamy przykłady rodzajów danych, które gromadzimy automatyczne za pośrednictwem aplikacji:

 • identyfikator marketingowy lub podobny identyfikator
 • informacje dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzeń
 • informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z aplikacji.

Wybór, który przysługuje Państwu w zakresie danych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych

Mogą Państwo zrezygnować z ciągłego gromadzenia danych przez naszą aplikację mobilną poprzez usunięcie jej ze swojego urządzenia.

Dokładne dane lokalizacyjne

Nasze aplikacje mobilne mogą gromadzić dokładne dane lokalizacyjne z Państwa urządzenia, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na gromadzenie takich danych. Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług w zakresie usług lokalizacyjnych z wykorzystaniem danych lokalizacyjnych dostarczanych przez Państwa. W każdym czasie możecie Państwo zrezygnować z ciągłego gromadzenia takich danych przez zmianę ustawień na swoim urządzeniu.

Dane, które Knight Frank uzyskuje z innych źródeł

Możemy uzyskiwać Państwa dane z innych źródeł, w szczególności ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Księgi Wieczyste, media społecznościowe, podmioty polecające (referral agents) itd. Dane, które uzyskujemy z innych źródeł, to na przykład:

 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • adres email
 • adres pocztowy
 • data urodzenia
 • poziom dochodów
 • publicznie dostępne działania i informacje, które Państwo upubliczniają, takie jak blogi, filmy, posty internetowe oraz treści generowane przez użytkownika. 

W jaki sposób Knight Frank wykorzystuje takie informacje

Wykorzystujemy dane, które gromadzimy w celu dostarczania Państwu produktów i usług, reklam, ofert i innych treści dostosowanych do Państwa potrzeb oraz w celu prowadzenia innej działalności Knight Frank. Poniżej przedstawiamy przykłady wykorzystania przez nas danych, które gromadzimy:

 • udzielanie odpowiedzi na pytania i prośby
 • opracowywanie nowych produktów i usług
 • umożliwienie Państwu udział w konkursach, programach oraz ofertach, zgodnie z Państwa życzeniem
 • utworzenie i zarządzanie Państwa kontem
 • przetwarzanie płatności za zakupy i inne usługi
 • ochrona przed nieuczciwymi transakcjami i ich identyfikacja
 • wysyłanie wiadomości email i korespondencji z informacjami dotyczącymi marek Knight Frank oraz innymi treściami, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.
 • Telefonowanie do Państwa z informacjami dotyczącymi marek Knight Frank oraz innymi treściami, które naszym zdaniem mogą Państwa potrzeb
 • opracowywanie i dostarczanie materiałów marketingowych dostosowanych do Państwa potrzeb oraz w oparciu o Państwa zainteresowania
 • personalizacja korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych poprzez przedstawianie produktów i informacji dostosowanych do Państwa potrzeb
 • umożliwienie Państwu uczestnictwa w dzieleniu się informacjami na naszych stronach
 • analiza wykorzystania oraz opracowywanie naszych produktów, usług i marketingu
 • egzekwowanie przestrzegania naszych Warunków i inne zarządzanie naszą działalnością

Knight Frank będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie, jeżeli będziemy mieli w tym prawnie uzasadniony interes, na przykład, jeśli otrzymamy prośbę związaną z produktem albo usługą, prośbę o oddzwonienie, albo o określone materiały marketingowe, wtedy wykorzystamy Państwa dane osobowe, żeby spełnić Państwa prośbę. Jeżeli zachodzi potrzeba zarządzania Państwa kontem w celu ochrony Państwa przed nieuczciwą transakcją albo identyfikacji takiej transakcji, takie zarządzanie będzie odbywało się przy przestrzeganiu przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Będziemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach wyłącznie identyfikacyjnych. W celu zapewnienia, że wyrazili Państwo świadomą zgodę, Knight Frank powiadomi Państwa w należyty sposób, udzielając odpowiednich informacji pozwalających Państwu na podjęcie świadomej decyzji.

Przekazywanie danych

Nasz sukces zależy od Państwa zaufania do nas, dlatego nie sprzedajemy Państwa danych osobowych marketerom spoza Knight Frank. Przekazujemy Państwa dane osobowe w obrębie Knight Frank, w sposób opisany w niniejszej Polityce. Nie przekazujemy danych osobowych marketerom spoza Knight Frank, chyba że udzielą Państwo zgody na takie przekazanie albo w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Wspólne promocje ze Starannie Dobranymi Partnerami Biznesowymi

Od czasu do czasu możemy gromadzić dane osobowe i inne informacje dla celów wspólnych promocji lub programów prowadzonych z partnerem biznesowym i wtedy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe takiemu partnerowi biznesowemu. W przypadku tych programów jasno wskażemy w momencie zbierania danych, że będą one przekazywane Knight Frank i uczestniczącemu w nich partnerowi biznesowemu i poprosimy Państwa o wyrażenie na to zgody zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.

Zewnętrzni dostawcy usług

Korzystamy z różnych zewnętrznych dostawców usług, którzy przeprowadzają w naszym imieniu różne działania biznesowe. W takim przypadku możemy przekazywać im Państwa dane osobowe. Przekazujemy naszym dostawcom usług wyłącznie te dane osobowe, które są im potrzebne do realizacji zamówionych przez nas usług i zobowiązujemy ich umownie do zapewnienia odpowiedniej ochrony tych danych osobowych i niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Na przykład, możemy powierzyć zewnętrznym dostawcom usług:

 • realizowanie zamówień na usługi oraz odpowiadanie na Państwa pytania
 • hosting naszych stron oraz dostarczanie naszych wiadomości email i innej komunikacji
 • kontaktowanie się ze zwycięzcami konkursów, zarządzanie wypłatami i podejmowanie innych działań w naszym imieniu
 • analizę naszych danych, czasem w połączeniu z danymi z innych źródeł, w celu przesyłania Państwu komunikacji
 • prowadzenie badań i analizy danych w celu ulepszania naszych produktów, usług i stron
 • świadczenie innych usług na nasze zamówienie.

Jeżeli jest to dozwolone przepisami prawa, łączymy dane osobowe dotyczące Państwa, które zebrał Knight Frank z danymi osobowymi dotyczącymi Państwa, które zostały zebrane przez partnera biznesowego, w celu umożliwienia nam wysyłania wspólnej komunikacji o tematyce promocyjnej dostosowanej do Państwa potrzeb. W takich przypadkach, nasz partner biznesowy nie będzie mógł korzystać z danych Knight Frank ani łączyć takich danych z własnymi danymi, dla swoich własnych, odrębnych celów marketingowych. Nasi dostawcy usług będą mogli korzystać z połączonych zestawów danych wyłącznie w zakresie przesyłania Państwo wspólnej komunikacji, która, mamy nadzieję, będzie dla Państwa interesująca. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takiej wspólnej komunikacji, mogą Państwo zawsze zrezygnować z jej otrzymywania, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w takiej komunikacji albo w niniejszej Polityce Prywatności powyżej. Proszę kliknąć tutaj w celu zapoznania się z listą zewnętrznych dostawców usług Knight Frank.

Inne sytuacje

Możemy przekazywać albo w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w przypadku zbycia marki Knight Frank na rzecz innej spółki
 • jeżeli otrzymamy od Państwa polecenie przekazania transakcji dotyczącej Państwa nieruchomości do innego agenta
 • w celu ochrony, obrony lub wykonania prawa lub majątku Knight Frank (w tym egzekwowania naszych Warunków)
 • jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub przez władze publiczne

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres konieczny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższe okresy przechowywania są wymagane lub dozwolone przepisami prawa.

Dane zagregowane i dane nieosobowe.

Przekazujemy zagregowane lub zanonimizowane dane, które Państwa nie identyfikują, w związku z celami biznesowymi Knight Frank. Na przykład możemy ujawniać liczbę odwiedzających strony albo serwisy Knight Frank. Możemy również przekazywać dane zagregowane lub zanonimizowane naszym partnerom biznesowym dla ich własnych celów biznesowych.

Formy komunikacji

Dajemy Państwo możliwość wyboru formy, w jakiej się z Państwem kontaktujemy.

Komunikacja email

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości email dotyczących promocji od Knight Frank postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w każdej wiadomości, którą Państwo otrzymują. 

Korespondencja pocztowa

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania korespondencji pocztowej dotyczących promocji od Knight Frank, postępując zgodnie z instrukcjami, które mogą znajdować się w takiej korespondencji.

Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania korespondencji email lub pocztowej dotyczącej promocji postępując zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Proszę kliknąć tutaj, żeby wybrać swój kraj i dowiedzieć się, w jaki sposób zrezygnować z subskrypcji.

SMS

Możemy wysyłać Państwu wiadomości SMS z treściami dotyczącymi promocji, tylko jeżeli wyrazili Państwo wyraźną zgodę na ich otrzymywanie (opt in). Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS z treściami dotyczącymi promocji, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji, określonymi w programie wysyłania wiadomości SMS.

Marketing telefoniczny

Zadzwonimy do Państwa tylko jeśli wprost nas o to Państwo poproszą (opt in). Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania ofert marketingowych drogą telefoniczną informując nas o tym w trakcie takiej rozmowy telefonicznej albo  dzwoniąc do nas lub drogą mailową, pisząc na adres Marketing.Help@knightfrank.com, aby zrezygnować z takiej opcji kontaktu z Państwem (opt out).

PROSZĘ PAMIĘTAĆ: Zrealizujemy Państwa wniosek w zakresie nieprzesyłania dalszych treści o tematyce promocyjnej pocztą elektroniczną, w wiadomościach SMS lub korespondencji pocztowej, tak szybko, jak będzie to możliwe. Będziemy mogli jednak nadal przesyłać Państwu komunikaty dotyczące usług. Możemy zachować Państwa dane w rejestrze, żeby zagwarantować, że zaprzestaniemy przesyłania Państwu określonych rodzajów wiadomości zgodnie z Państwa życzeniem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami prawa, przysługują Państwu pewne prawa w zakresie zarządzania danymi osobowymi, które o Państwu posiadamy.

Dostęp

Dokładamy wszelkich starań, żeby Państwa dane osobowe były prawidłowe. Wiele programów Knight Frank oferuje możliwość uzyskania dostępu i aktualizacji danych osobowych podanych w trakcie rejestracji online. Proszę sprawdzić, gdzie się Państwo rejestrowali, żeby sprawdzić, czy mogą Państwo uzyskać dostęp i aktualizować swoje dane. Jeżeli nie ma takiej możliwości, proszę kliknąć tutaj, żeby wybrać swój kraj i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp i możliwość aktualizacji danych osobowych podanych Knight Frank. Knight Frank nie pobiera opłat za taką usługę i realizuje uzasadnione wnioski w tym zakresie w odpowiednim terminie.

Usuwanie danych

Mogą Państwo usunąć swoje konto internetowe w serwisie Knight Frank w każdym czasie. Proszę kliknąć tutaj, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób można usunąć swoje konto internetowe.

Spowoduje to usunięcie wszelkich danych osobowych, które o Państwu posiadamy z takiego konta. Ponadto, oznacza to, że wszelkie informacje o tym, w jaki sposób korzystali Państwo z konta internetowego zostaną zanonimizowane.

Usunięcie konta internetowego nie powoduje usunięcia danych osobowych, które przekazali Państwo Knight Frank z powodów, które nie są powiązane z kontem internetowym. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane niezwiązane z kontem internetowym, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych podanych poniżej, a my rozpatrzymy Państwa wniosek zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

Inne prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo do żądania korekty Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu (w tym dla celów marketingu bezpośredniego) oraz prawo do przeniesienia danych. Żeby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych podanych poniżej.

Zgoda

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w każdej chwili kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych wskazanych poniżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, tak szybko, jak będzie to możliwe, po otrzymaniu od Państwa informacji o cofnięciu zgody.

Skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych podanych poniżej. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem prawa i nie naprawiliśmy takiego naruszenia w zadowalający Państwa sposób, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego (np. Rzecznika Informacji Publicznej w Zjednoczonym Królestwie).

Pliki cookie i inne technologie

Knight Frank oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystujemy różnorakie technologie, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze strony i aplikacje mobilne są wykorzystywane, w celu personalizacji Państwa korzystania z naszych stron i aplikacji oraz dostarczania Państwu materiałów marketingowych, w tym materiałów internetowych, dostosowanych do Państwa potrzeb. Takie technologie to na przykład:

Pliki cookie

Cookie to niewielki plik umieszczany na Państwa urządzeniu podczas Państwa wizyty na naszej stronie, który jest możliwy do odczytywania przez tę stronę. Wykorzystujemy pliki cookie, żeby zapamiętać, kim Państwo są, ułatwić Państwu logowanie, ustawić Państwa preferencje, wyświetlać Państwu reklamy, oferty i inne treści dostosowane do Państwa potrzeb, jak również w celu oceny, w jaki sposób nasze strony są użytkowane. Mogą Państwo przyjąć albo odmówić przyjęcia plików cookie odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę zapoznać się z ustawieniami cookie Państwa przeglądarki/przeglądarek. Proszę jednak pamiętać, że bez plików cookie korzystanie z niektórych funkcji naszej strony, innych stron lub usług internetowych może nie być możliwe. Proszę kliknąć tutaj w celu zapoznania się z pełną listą plików cookie Knight Frank.

Inne technologie

W związku z gromadzeniem danych za pośrednictwem plików cookie, technologii web beacon i Javascript, nasze serwery mogą rejestrować takie dane, jak rodzaj Państwa urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, domena i inne ustawienia systemowe, w tym ustawienia w zakresie języka Państwa urządzenia oraz kraju i strefy czasowej, w której znajduje się Państwa urządzenie. Możemy również rejestrować takie informacje jak adres strony internetowej, która odesłała Państwa na nasze Strony oraz adres IP urządzenia, którego użyli Państwo, żeby połączyć się z naszymi Stronami. Możemy zachować informacje dotyczące Państwa interakcji ze Stronami, na przykład, które zakładki Państwo odwiedzali. W celu kontroli nad tym, które serwery internetowe gromadzą dane automatycznie, możemy umieszczać na naszych stronach internetowych znaczniki zwane „web beacons”, które są niewielkimi plikami kojarzącymi strony internetowe z poszczególnymi serwerami internetowymi i ich plikami cookie. Możemy również przesyłać instrukcje na Państwa urządzenie z wykorzystaniem JavaScript i innych języków programowania, w celu uzyskania opisanych wyżej rodzajów informacji oraz innych danych dotyczących Państwa interakcji z naszymi Stronami.

Możemy korzystać z usług analitycznych podmiotów zewnętrznych na takich Stronach, na przykład Google Analytics. Tacy zewnętrzni dostawcy usług pomagają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Stron. Dane uzyskiwane w tym celu (w tym Państwa adres IP i inne informacje gromadzone automatycznie) będą ujawniane na rzecz lub gromadzone bezpośrednio przez takich zewnętrznych dostawców usług. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics oraz jak zrezygnować z przetwarzania Państwa danych w tym zakresie, proszę kliknąć tutaj.

Dostawcy zewnętrznych wtyczek i widgetów na naszych Stronach, takich jak osadzone filmy lub narzędzia udostępniania portali społecznościowych, mogą wykorzystywać automatyczne środki gromadzenia danych dotyczących korzystania przez Państwa ze Stron oraz Państwa interakcji z takimi wtyczkami i widgetami. My również możemy otrzymywać dane, które udostępniają Państwu takim osobom trzecim, w tym dane dotyczące lokalizacji geograficznej Państwa urządzenia i inne dane dotyczące Państwa (takie jak Państwa imię i nazwisko, adres email, płeć, lokalizacja, strefa czasowa, języki, URL profilu w mediach społecznościowych, URL osobistej strony internetowej, dane biograficzne, data urodzin, zdjęcie, lista urządzeń, dane dotyczące Państwa wykształcenia, historii zatrudnienia, miasta pochodzenia, zainteresowań, miejsca zamieszkania, poglądów politycznych, ulubionych sportowców i zespołów, informacje dotyczące statusu związku i informacji o nim, poglądów religijnych, imienia i nazwiska Państwa partnera oraz pewnych informacji dotyczących ustawień bezpieczeństwa oraz Państwa kontaktów w tych serwisach. Takie dane podlegają politykom prywatności zewnętrznych dostawców usług takich wtyczek i widgetów.

Materiały marketingowe dostosowane do Państwa potrzeb

W związku z Państwa interakcjami z naszymi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi możemy Państwu wyświetlać materiały marketingowe, oferty oraz inne treści dostosowane do Państwa potrzeb. Materiały marketingowe dostosowane do Państwa potrzeb to internetowe materiały marketingowe od marek Knight Frank lub naszych starannie wyselekcjonowanych partnerów biznesowych, które są dopasowane do Państwa potrzeb i wysyłane na Państwa urządzenie z wykorzystaniem plików cookie lub innych identyfikatorów przypisanych do Państwa urządzenia. Pliki cookie lub inne identyfikatory są umieszczane w ogólnych kategoriach tematów, które ustalamy na podstawie takich informacji, jak:

 • strony, które Państwo przeglądają i linki, na które Państwo klikają na stronach Knight Frank i innych odwiedzanych przez Państwa stronach
 • aplikacje mobilne, których Państwo używają
 • wiadomości email od marek Knight Frank, które Państwo otwierają i linki z tych wiadomości, które Państwo klikają
 • dane demograficzne
 • dane dotyczące zakupów offline i online

Zaprojektowaliśmy nasze systemy marketingu dostosowanego do potrzeb, żeby dostarczać Państwu reklamy w oparciu wyłącznie o dane, które Państwa nie identyfikują.

Szanujemy Państwa prywatność.

Mogą Państwo ograniczyć wyświetlanie materiałów marketingowych dostosowanych do Państwa potrzeb na stronach internetowych Knight Frank lub w naszych aplikacjach mobilnych na różne sposoby.

Przysługujący Państwu wybór w zakresie wyświetlania materiałów marketingowych dostosowanych do potrzeb na stronach internetowych

Na stronie MyKF.com mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania materiałów marketingowych dostosowanych do potrzeb. Knight Frank uszanuje Państwa wybór w tym zakresie.

Przysługujący Państwu wybór w zakresie wyświetlania materiałów marketingowych dostosowanych do potrzeb w aplikacjach mobilnych

Niektóre systemy operacyjne w nowszych urządzeniach mobilnych pozwalają Państwu na ograniczenie wyświetlania materiałów marketingowych dostosowanych do potrzeb w aplikacjach mobilnych. Proszę sprawdzić ustawienia swojego urządzenia, w celu sprawdzenia opcji oferowanych przez system operacyjny Państwa urządzenia.

Linki do stron osób trzecich i mediów społecznościowych 

Strony Knight Frank mogą zawierać linki do stron podmiotów zewnętrznych. Knight Frank nie kontroluje takich stron osób trzecich i w związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich politykami prywatności przed odwiedzeniem takich stron.

Media społecznościowe i zewnętrzne wtyczki

Nasze strony internetowe mogą zawierać wtyczki z mediów społecznościowych oraz od innych podmiotów zewnętrznych. Przykładem takiej wtyczki może być przycisk „Lubię to” z Facebooka. Jeżeli jest to dozwolone przepisami prawa, takie wtyczki mogą komunikować się i przesyłać informacje osobom, które je zamieściły, nawet jeżeli Państwo na nie nie klikną. Takie dane mogą obejmować Państwa adres IP, dane Państwa przeglądarki i urządzenia, jak również adres zakładki, którą odwiedzają Państwo na naszej stronie. Ładowanie, wykorzystywanie i klikanie na wtyczki może również wiązać się z umieszczaniem, odczytywaniem i przesyłaniem plików cookie. Takie pliki cookie mogą zawierać przyporządkowany Państwu unikalny identyfikator portalu społecznościowego lub innego podmiotu zewnętrznego. Ładowanie, funkcjonalności oraz Państwa korzystanie z wtyczek podlegają polityce prywatności oraz warunkom podmiotu, który zamieścił takie wtyczki.

Logowanie się za pośrednictwem portali społecznościowych i innych portali internetowych

Nasze strony pozwalają Państwu logować się na nich z wykorzystaniem konta na portalu społecznościowym lub na innym portalu internetowym. Przykładem logowania przez zewnętrzny portal internetowy jest „Zaloguj się przez Facebooka.” Logowanie się na naszych stronach przez portale społecznościowe lub inne portale internetowe pozwala nam na gromadzenie danych osobowych, do których umożliwiają Państwo dostęp za pośrednictwem takiego portalu społecznościowego lub internetowego. Funkcja logowania może również przekazywać dane portalowi społecznościowemu lub internetowemu, takie jak nazwa użytkownika i hasło, w celu uwierzytelnienia. Portal społecznościowy lub internetowy może również automatycznie gromadzić takie informacje, jak Państwa adres IP, dane Państwa urządzenia i przeglądarki, adres zakładki, którą odwiedzacie na naszej stronie. Funkcja logowania może również zamieszczać oraz odczytywać pliki cookie takich osób trzecich, które mogą zawierać przyporządkowany Państwu unikalny identyfikator portalu społecznościowego lub podmiotu zewnętrznego. Funkcja logowania i Państwa korzystanie z niej podlegają polityce prywatności oraz warunkom podmiotu, który dostarcza taką funkcję logowania.

Treści generowane przez użytkowników 

Proszę pamiętać, że dane, jakie Państwo przesyłają lub publikują jako treści generowane przez użytkowników w Mediach Społecznościowych stają się treściami publicznymi. Należy zachować ostrożność, jeżeli decydują się Państwo na ujawnienie danych osobowych, finansowych lub innych informacji w takich publikacjach lub postach. Knight Frank nie ma możliwości zabronienia innym użytkownikom wykorzystania takich informacji z naruszeniem niniejszej Polityki Prywatności, przepisów prawa lub Państwa prywatności i bezpieczeństwa. Knight Frank nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje takich publikacji.

Bezpieczeństwo informacji

Knight Frank dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Wdrożyliśmy procedury techniczne, administracyjne oraz fizyczne, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Ograniczamy dostęp do danych osobowych do osób, które posiadają biznesową potrzebę uzyskania takiego dostępu. Przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne z uzasadnionych względów.

Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe, które o Państwu posiadamy do odbiorców w krajach innych, niż kraje, w których dane zostały pierwotnie uzyskane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jakie obowiązują w kraju, w którym dane zostały pierwotnie od Państwa pozyskane. Jeżeli przekazujemy Państwa dane do odbiorców w innych krajach: (i) takie przekazywanie danych będzie realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazywane dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Wdrożyliśmy Ogólną Umowę Przykazywania Danych, procedury i środki kontroli pozwalające na ochronę danych osobowych, bez względu na to, w jakim kraju są one przechowywane lub do jakiego kraju są przekazywane.

Prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Knight Frank pod adresem knightfrank_dpo@knightfrank.com w celu uzyskania kopii Ogólnej Umowy Przekazywania Danych.

Prywatność dzieci

Nasze Strony nie są skierowane do dzieci poniżej trzynastego roku życia i w zamierzony sposób nie zbieramy danych osobowych dotyczących dzieci poniżej trzynastego roku życia na naszych Stronach.

Linki do innych stron internetowych i aplikacji

Nasze Strony mogą zawierać linki do innych stron internetowych i aplikacji dla Państwa wygody lub w celach informacyjnych. Takie strony i aplikacje mogą działać niezależnie od nas. Takie strony i aplikacje mogą mieć własne polityki prywatności, z którymi zalecamy Państwu się zapoznać. W zakresie, w jakim takie strony lub aplikacje nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, konsekwencje korzystania z nich, ani za polityki prywatności takich stron internetowych lub aplikacji.

Zmiany do naszej Polityki Prywatności 

Będziemy publikować zmiany do niniejszej Polityki Prywatności oraz wskazywać datę ich wejścia w życie. W przypadku istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności, powiadomimy o tym Państwa przesyłając wiadomość email na ostatnio podany nam przez Państwa adres email albo publikując powiadomienie o zmianach na niniejszej stronie.

Dalsze informacje na temat Państwa danych osobowych które są w naszym posiadaniu, sposobu ich przetwarzania oraz dostępu można uzyskać kontaktując się Inspektorem Danych Osobowych Knight Frank pod adresem knightfrank_dpo@knightfrank.com