Polska - Rynek komercyjny - - I kw. 2018

Raport przedstawia sytuację na polskim rynku komercyjnym w I kw. 2018 roku.